Aangifte btw laatste tijdvak kalenderjaar

Bron: Overig | 06-11-2014

Herrekening
Bij de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het jaar kan het nodig zijn om een herrekening te maken van de af te dragen btw over het kalenderjaar. Indien het gebruik van bedrijfsmiddelen is veranderd van belaste naar vrijgestelde prestaties of omgekeerd
moet een herrekening plaatsvinden van de in aftrek gebrachte btw. Voor roerende bedrijfsmiddelen is het herrekentijdvak 5 jaar en voor onroerende zaken is dit 10 jaar. Als een onroerende zaak meer dan twee jaar leeg staat dient de btw ook te worden herrekend.

Correctie privégebruik auto
Het privégebruik, inclusief woon-werkverkeer, door een ondernemer zelf en door zijn werknemers van een auto geldt, als de auto kosteloos in gebruik wordt gegeven, als een fictieve dienst. De correctie voor privégebruik wordt bepaald aan de hand van het werkelijke
privégebruik. Het is ook mogelijk een forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) van de auto als correctie te hanteren. Is de auto (na vijf jaar inclusief het jaar van ingebruikneming) afgeschreven, dan geldt een lager forfait van
1,5%.

Wanneer een auto tegen een lagere vergoeding dan normaal in gebruik wordt gegeven, wordt de grondslag voor de btw-heffing gecorrigeerd door deze te verhogen naar de normale waarde. Ook dan mag in plaats van btw-heffing over de normale waarde het forfait
van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) toegepast worden.