Integriteitsbeleid

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel en vormt -naast professionaliteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid- één van de fundamentele beginselen van het accountantsberoep. Wij verwachten van alle onze medewerkers, maar ook van onze cliënten en relaties, dat zij zich houden aan een aantal basisprincipes:

  • Eerlijk en integer handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen
  • Een oprechte manier van zakendoen
  • Elkaar met respect en op gelijke wijze behandelen
  • Handelen naar de letter en de geest van toepasselijke wet- en regelgeving
  • Willen bijdragen aan een betere maatschappij