Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid

Bron: Hof Den Haag | 11-12-2014

De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn op grond van de Invorderingswet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan als de fiscale eenheid
er niet meer is, maar de inspecteur niet schriftelijk in kennis is gesteld van dat feit. Aan deze schriftelijke mededeling worden verder geen eisen gesteld, zodat de enkele melding dat een ondernemer geen deel meer uitmaakt van een fiscale eenheid volstaat.

Volgens Hof Den Haag kan deze melding ook worden gedaan door het indienen van een opgaaf startende ondernemer door een van de voormalige delen van de fiscale eenheid. Dat formulier is ook van toepassing als een nieuwe rechtspersoon ontstaat uit een of meerdere
bestaande ondernemingen of als uit een bestaande onderneming een andere ondernemer ontstaat. Volgens het hof kon de ingediende opgaaf in deze situatie niet anders opgevat worden dan mede als een kennisgeving dat de startende ondernemer geen deel meer uitmaakt
van de voorheen bestaande fiscale eenheid. Het indienen van deze opgaaf leidde tot het einde van de aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden van de fiscale eenheid.