Aftrek buitenlandse boete

Bron: Ministerie van Financiën | 17-09-2014

Geldboeten, die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie zijn in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van aftrek uitgesloten. Op dit moment geldt dat niet voor boeten die
worden betaald aan een buitenlandse overheid. Dat verandert per 1 januari 2015. Ook aan de aftrekbaarheid van in het buitenland betaalde bedragen ter voorkoming van strafvervolging komt een einde. Om te voorkomen dat buitenlandse boeten als eindheffingsbestanddeel
worden aangewezen en bij de werknemer niet tot belastingheffing zouden leiden, wordt de loonbelasting op dit punt ook aangepast.