Afvalstoffenbelasting

Bron: Ministerie van Financiën | 17-09-2014

In het Belastingplan 2014 is de afvalstoffenbelasting heringevoerd per 1 april 2014 in de vorm van een belasting op stortafval. Daarmee wordt de beoogde structurele opbrengst van € 100 miljoen vanaf 2015 niet gehaald. De heffing van afvalstoffenbelasting
wordt daarom uitgebreid naar afval dat wordt aangeboden om te verbranden. De belasting wordt geheven van verbrandingsinrichtingen en van stortinrichtingen. De afvalstoffenbelasting ziet alleen op afval dat uit Nederland afkomstig is. Als een belastingplichtige
kan aantonen dat afval uit het buitenland afkomstig is, wordt dat afval uitgezonderd van de heffing. Het tarief bedraagt € 13 per ton afval, ongeacht of dit afval wordt  gestort of verbrand. In 2018 wordt de afvalstoffenbelasting geëvalueerd.