Belasting- en invorderingsrente

Bron: Ministerie van Financiƫn | 17-09-2014

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU moet, wanneer een lidstaat belasting in strijd met het EU-recht heeft geheven, rente worden vergoed over de teruggaaf van die belasting. De rente moet worden berekend over de periode van de onterechte betaling
van de belasting tot aan de terugbetaling van deze belasting. De Nederlandse belasting- en invorderingsrente wordt aan dit arrest aangepast.