Belastingontwijking door multinationals in ontwikkelingslanden

Bron: Ministerie van Financiën | 01-05-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord over berichten dat multinationals massaal belasting ontwijken in ontwikkelingslanden. Anders dan de vragenstellers is de staatssecretaris niet van mening dat de OESO niet probeert om westerse multinationals
en het westerse investeringsklimaat te beschermen.
De staatssecretaris kan niet bevestigen dat Afrika naar schatting jaarlijks 34 miljard dollar aan belastinginkomsten misloopt door de bestaande praktijk van transfer pricing. Wel blijft het nodig om aandacht te besteden aan een juiste toepassing van verrekenprijzen.
In dat kader is de Coördinatiegroep Verrekenprijzen van de Belastingdienst uitgebreid met twintig personen.