Belastingplan 2015 aangenomen

Bron: Ministerie van Financiën | 18-12-2014

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. De Eerste Kamer heeft tijdens het debat een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om uiterlijk op Prinsjesdag 2015 een uitgebreid voorstel voor belastingherziening te presenteren, inclusief de eerste
concrete stappen. Een motie om het bevorderen van duurzaamheid toe te voegen aan de doelstellingen voor herziening van het belastingstelsel werd verworpen.

Diverse fracties in de Kamer hebben kritische geluiden laten horen over het Belastingplan 2015. Zo zou het te weinig bijdragen aan vermindering van de huidige belastingdruk en de aanpak van werkloosheid. Ook de vermogensrendementheffing van box 3 krijgt
kritiek. Volgens de staatssecretaris is de werkkostenregeling de enige echte vereenvoudiging in het Belastingplan. Bij de herziening van het belastingstelsel zal worden gekeken naar een evenwichtige inkomensverdeling en naar scheefgroei in de belastingdruk
voor zelfstandigen. Voor de zomer van 2015 komt de staatssecretaris met een prototype van het nieuwe belastingstelsel. De eerste onderdelen van de herziening zouden al in het Belastingplan 2016 kunnen worden meegenomen.

Verder vindt de staatssecretaris dat de belastingheffing over vermogens in Nederland niet al te zeer afwijkt van wat er in andere landen gebeurt. Te zwaar belasten van grotere vermogens is volgens de staatssecretaris nadelig voor de economie.