Brede agenda Belastingdienst

Bron: Ministerie van Financiën | 21-05-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij rapporteert over de situatie bij de Belastingdienst. Naar aanleiding van recente problemen met betrekking tot belastingen en toeslagen is een onderzoek ingesteld.
In zijn brief maakt de staatssecretaris duidelijk dat de problemen niet zijn op te lossen door reorganisatie of verandering van bedrijfsprocessen van de Belastingdienst. De kern van het probleem is dat de Belastingdienst steeds complexere regelingen moet uitvoeren.
Volgens de staatssecretaris is de Belastingdienst steeds minder in staat om te doen wat in de toekomst wordt verwacht. Hoewel wordt gewerkt aan verbetering van werkprocessen en systemen van de Belastingdienst, roept de staatssecretaris op tot vereenvoudiging
van de fiscale regelgeving. Dat is een voorwaarde voor succes. Steeds meer fiscale regelingen zijn niet goed uitvoerbaar. Daarbij kan gedacht worden aan de toeslagen en de zeer complexe autobelastingen. De staatssecretaris waarschuwt vooral voor het optreden
van stapeling van complexiteit. Regelingen die afzonderlijk moeilijk uitvoerbaar zijn moeten worden uitgevoerd in een beperkt aantal processen en systemen. Dat leidt tot uitvoeringsknelpunten. Op korte termijn stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer
over mogelijke aanpassingen van het belasting- en toeslagenstelsel.

De staatssecretaris waarschuwt dat een snel resultaat niet verwacht mag worden. De problematiek is in jaren ontstaan en kan niet in dagen worden opgelost.