Btw-vrijstelling ziekenhuizen

Bron: Ministerie van Financiën | 17-09-2014

Voor de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingsinstellingen geldt als voorwaarde dat zij geen winst beogen. In verband met de verwachte inwerkingtreding van de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg
per 1 januari 2015 vervalt deze voorwaarde.