Buitenlandse sociale verzekeringen

Bron: Ministerie van Financiën | 22-04-2014

In verband met de uniformering van het loonbegrip heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over buitenlandse sociale verzekeringen aangepast. Het besluit bevat standpunten van het ministerie over de berekening van het belastbare loon als een
werknemer onder een buitenlands stelsel van sociale zekerheid valt. Dit besluit is beperkt tot de kwalificatie van buitenlandse sociale verzekeringen en ziet niet op de omrekening naar Nederlandse maatstaven van loonbestanddelen als privégebruik auto of onkostenvergoedingen.
Het besluit is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking getreden.