De fiscale regels van het kerstpakket

Bron: Overig | 21-11-2014

Met het einde van het jaar in zicht breekt ook de tijd van de kerstpakketten weer aan. Nu kan dit eindejaarsgeschenk aan uw personeel wel fiscaal vriendelijk, maar niet belastingvrij. Met welke fiscale spelregels moet u rekening houden?

Kerstpakket en loonbelasting
Maakt u dit jaar nog gebruik van het ‘oude’ systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting? In dat geval wordt het kerstpakket aan uw personeel gezien als een geschenk in natura. Dit is loon voor uw werknemers waarover belasting
moet worden betaald. Nu hoeft uw werknemer die belasting niet zelf te betalen. U mag als werkgever namelijk hierover 20% eindheffing afdragen voor zover de waarde van het kerstpakket niet meer bedraagt dan € 70. Heeft u door het jaar heen meerdere geschenken
aan uw werknemer gegeven, dan kunt u nog steeds volstaan met 20% eindheffing, mits het totaal per kalenderjaar per werknemer maar onder het bedrag van € 70 blijft.

Is de waarde meer dan € 70, dan moet u voor het meerdere eindheffing toepassen tegen het tabeltarief. De waarde in het economische verkeer mag in dat geval niet meer zijn dan € 136 per verstrekking en in totaal maximaal € 272 per werknemer per jaar.

Let op! Past u de werkkostenregeling toe, dan wordt het kerstpakket, net als de meeste vergoedingen en verstrekkingen, gezien als loon. U mag dit jaar tot maximaal 1,5% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
aan uw werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Kerstpakket en omzetbelasting
Houdt u bij het geven van een kerstpakket ook rekening met omzetbelasting. De btw die u betaalt over uw uitgaven voor relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht u belaste prestaties dan is de btw aftrekbaar als
de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.