Organisatieadvies

Ook een crisis kan positief werken voor je organisatie… Het gaat erom hoe je er op reageert.

De wereld verandert continu. Als ondernemer blijf je natuurlijk bij je eigen visie. Toch kun (of moet) je wel inspelen op die veranderingen. Maar veranderen doe je niet zomaar. Onze adviseurs hebben regelmatig met dat bijltje gehakt. Ze denken met je mee en adviseren op basis van ervaring en kennis. Verandering is soms lastig, maar het biedt ook juist kansen!

Een beheersbare organisatie

De organisatie van een onderneming moet optimaal zijn, maar wel beheersbaar blijven. Wij brengen op pragmatische en pro-actieve manier alles op beheersbaar niveau. Toegesneden op de omvang van de onderneming. Hiervoor brengen wij uw processen in kaart en evalueren deze. Als het nodig is, adviseren wij verbeteringen die we samen kunnen implementeren.

Handig managementinformatiesysteem

Een organisatie managen kan alleen met de juiste inzichten. Wij hebben de expertise in huis voor het inrichten van een managementinformatiesysteem (indien gewenst inclusief begroting). Waarbij interne informatie betrouwbaar en up-to-date is . Zo ben je als ondernemer in staat om de juiste keuzes te maken. Alles op basis van relevante informatie en in één oogopslag.

Advies bij organisatieverandering

Een gezonde onderneming heeft een duidelijke visie. Als je organisatie niet is afgestemd op die visie, blijven (financiële) doelstellingen bijna altijd onhaalbaar. Q accountants en belastingadviseurs heeft de expertise in huis om een organisatie af te stemmen op die visie. Het is voor ons de uitdaging dat de doelstellingen wel gerealiseerd worden.

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.

Organisatieverandering betekent dat je naar je processen en procedures moet kijken. Je ontwikkelt ze verder, zodat ze gericht zijn op verdere professionalisering van je organisatie. Dat moet niet leiden tot bureaucratisch handelen, maar tot duidelijke acties. Operationele en financiële activiteiten die je efficiënt en effectief kunt beheersen. Zodat je steeds de juiste keuzes kunt maken, wat de toekomst ook brengt. Die veranderingen kunnen een grote impact hebben op je organisatie, je medewerkers en de beheersbaarheid van je processen.

Werkzaamheden bij organisatieverandering

We interviewen de medewerkers en analyseren de processen. Dit leggen we allemaal vast in een bondige rapportage. Hierbij maken wij meteen een risico-inventarisatie en bieden wij mogelijke oplossingen aan. Met die analyse maken we vervolgens (in overleg) een plan van aanpak. Hoe zorgen we dat het het veranderingsproces ook daadwerkelijk binnen de organisatie gerealiseerd wordt? Stapsgewijs en effectief!

Visie behouden bij verandering

Naast de bovengenoemde inhoudelijke kant van een organisatieverandering is het van belang om ook aandacht te besteden aan het veranderingsproces zelf. Is er gebrek aan richting, sturing en focus? Dan leidt de organisatieverbetering niet tot het gewenste resultaat. De visie dient vertaald te worden naar uw medewerkers. Veranderingen worden niet bereikt door alleen het opzetten van een raamwerk om uw organisatie te beheersen. De bedrijfsvoering en de cultuur moeten zijn afgestemd op het primaire bedrijfsproces. En op de visie van het bedrijf.

Toe aan verandering? Neem eens contact met ons op. Dan weet je in ieder geval alvast waar je op moet letten.