Dubbele heffing registratiebelasting auto

Bron: Hoge Raad | 30-04-2014

Bij de registratie van een auto in Nederland moet BPM betaald worden. Inwoners van Nederland die in Nederland gebruik maken van de weg met een niet in Nederland geregistreerde auto moeten eveneens BPM betalen. Volgens het Hof van Justitie EU mag in Nederland
BPM worden geheven voor een auto die in een andere lidstaat is geregistreerd en waarvoor bij die registratie belasting is betaald. Voorwaarde is dat de auto in beide lidstaten duurzaam wordt gebruikt. De belasting mag niet discriminerend zijn.

Volgens de Hoge Raad is dubbele heffing ter zake van de registratie van een auto ook toegestaan als iemand in meer dan één lidstaat woont. Het EU-recht verplicht de lidstaten niet om bij de berekening van de hoogte van de belasting rekening te houden met
de in de andere lidstaat reeds betaalde registratiebelasting. De Hoge Raad kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking had op iemand met de Belgische nationaliteit die zowel in Nederland als in België over woonruimte beschikte. De personenauto die
haar feitelijk ter beschikking stond was voorzien van een Belgisch kenteken. Bij de registratie van die auto was in België Belasting op de inverkeerstelling betaald. Vanwege het gebruik van de weg in Nederland en haar woonplaats in Nederland legde de Belastingdienst
een naheffingsaanslag BPM op.