EU pleit voor lagere belasting op arbeid

Bron: Ministerie van Financiën | 28-08-2014

De ministers van Financiën van de Eurogroep pleiten voor een lagere belasting op arbeid. Die zou gecompenseerd moeten worden door een verhoging van de belasting op consumptiegoederen en/of milieubelastingen. Over dat advies zijn Kamervragen gesteld. In
reactie daarop zegt de staatssecretaris van Financiën dat de keuze voor een verschuiving van belastingen niet aan de EU maar aan de lidstaten zelf toekomt. De lidstaten van de EU zijn immers soeverein op fiscaal gebied. In de al aangekondigde bredere beschouwing
van het belasting- en toeslagenstelsel zal aandacht worden besteed aan een mogelijke verschuiving van de belasting op arbeid naar andere sectoren.