Geen cassatie tegen uitspraak over alternatief afroommethode

Bron: Ministerie van Financiën | 25-06-2014

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2012 over de gebruikelijk loonregeling gezegd dat de zogenaamde afroommethode niet mag worden toegepast wanneer er naast de dga andere werknemers in dienst zijn van een BV. Reden daarvoor is dat in een dergelijk geval
de opbrengsten van de BV niet nagenoeg volledig zijn toe te rekenen aan de arbeid van de dga. Na verwijzing van de zaak kwam de inspecteur met de winstreductiemethode als alternatief voor de afroommethode ter bepaling van de beloning van de dga. Ook die methode
gaat uit van de opbrengsten van de BV door de netto winst te verminderen met een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. In de toelichting op zijn beslissing om tegen de uitspraak van het hof niet in cassatie te gaan merkt de staatssecretaris van Financiën
op dat in een dergelijke situatie de hoogte van het gebruikelijk loon moet worden bepaald aan de hand van andere gegevens dan de opbrengsten van de BV.