Geen proceskostenvergoeding voor vader

Bron: Hoge Raad | 12-06-2014

Een vader die voor zijn minderjarige en bij hem inwonende kind optreedt als gemachtigde in een procedure heeft geen recht op een proceskostenvergoeding. Vanwege de familierelatie en de gezamenlijke huishouding geldt als uitgangspunt dat de rechtsbijstand
niet op zakelijke basis is verleend. Volgens de Hoge Raad was sprake van een gebruikelijke vorm van hulp tussen ouders en kinderen.