Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Bron: Q accountants | 04-03-2021
Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA2021178, BK-20/00324 | 03-02-2021