Geen vast middelpunt aanwezig

Bron: Hof Leeuwarden | 25-06-2014

Een zelfstandige ondernemer werkte in het jaar 2009 gedurende 72 dagen in India. Hij verrichtte reparatiewerkzaamheden aan een schip dat op een vaste locatie lag in de territoriale wateren van India. In deze periode verbleef de ondernemer op het schip. India
hief geen belasting over de inkomsten uit zijn werkzaamheden. De vraag was of de ondernemer recht had op aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Voor het antwoord op die vraag is van belang of India op grond van het belastingverdrag het heffingsrecht heeft over deze inkomsten. In dat kader is van belang of de ondernemer voor het verrichten van zijn werkzaamheden een vast middelpunt in India had.
Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was niet aan die eis voldaan. Het ging om eenmalige werkzaamheden op projectbasis. Dat de ondernemer gedurende de periode van werkzaamheden op dezelfde plek verbleef, maakte nog niet dat de ondernemer daar over een vast middelpunt
beschikte.