Group relief en buiten VK gevestigde schakelvennootschap

Bron: Hof van Justitie EU | 23-04-2014

Volgens het Hof van Justitie EU is groepsaftrek in de Corporation Tax ook mogelijk als de schakelvennootschap in een consortium niet in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. De nationale wetgeving stelt vestiging in de UK als voorwaarde voor groepsaftrek.
Die voorwaarde is in strijd met de vrijheid van vestiging.

De vennootschapsbelasting van het Verenigd Koninkrijk kent een bijzondere regeling voor de overdracht van bedrijfsverliezen. Door de werking van deze zogenaamde groepsaftrek kan het verlies van een vennootschap worden overgedragen aan een andere vennootschap
binnen de groep en worden verrekend met de winst van die vennootschap. Voorwaarde is dat beide vennootschappen binnen het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd of daar een vaste inrichting hebben.

De groepsaftrek kan ook worden toegepast binnen een consortium. Een consortium is een ruimer verband dan een groep. Om binnen een consortium gebruik te maken van de groepsaftrek moet er een zogenaamde schakelvennootschap zijn die de overdragende en de verzoekende
vennootschap verbindt. Ook aan de schakelvennootschap wordt de eis gesteld dat deze is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of daar een vaste inrichting heeft. Het Hof van Justitie EU heeft bepaald dat deze laatste voorwaarde in strijd is met de in het verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie geregelde vrijheid van vestiging.