Huishoudentoeslag komt er niet

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | 17-04-2014

De huishoudentoeslag, die per 1 januari 2015 ingevoerd zou worden, komt er niet. De huishoudentoeslag moest de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag vervangen. Tegelijk zou er een nieuwe ouderencomponent worden toegevoegd. Op die manier
moest er één toeslag per huishouden komen. De bedoeling was dat het stelsel van toeslagen daarmee zowel werd versoberd als vereenvoudigd.

Bij de uitwerking is gebleken dat er teveel complicaties in de uitvoering optreden, bijvoorbeeld op het terrein van de export van toeslagen. Het kabinet onderzoekt de opties om het toeslagenstelsel te hervormen.

Omdat de huishoudentoeslag moest leiden tot een bezuiniging die zou oplopen tot structureel € 1,2 miljard, moet het kabinet op zoek naar alternatieve bezuinigingen.