Hypotheekrenteaftrek woning in aanbouw

Bron: Ministerie van Financiën | 19-12-2014

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de wet hypotheekrenteaftrek voor een eigen woning niet toestaat voor het moment waarop met heien of het leggen van de fundering is begonnen. Deze uitleg van het begrip woning in aanbouw is beperkter dan de wetgever
heeft bedoeld. Volgens die bedoeling is al sprake van een eigen woning wanneer de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen. Vooruitlopend op een aanpassing van de wet IB 2001 heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit over de toepassing
van de eigenwoningregeling een goedkeuring opgenomen. De goedkeuring houdt in dat het begrip woning in aanbouw wordt verruimd waardoor hypotheekrenteaftrek ook mogelijk wordt als de feitelijke bouwwerkzaamheden nog niet zijn begonnen.

Bij nieuwbouw is sprake van een woning in aanbouw vanaf het moment van sluiten van de koop-aannemingsovereenkomst. De koper moet aannemelijk maken dat die woning in aanbouw bestemd is om nog in dat kalenderjaar of in een van de drie volgende jaren als zijn
hoofdverblijf te dienen. Bij een bouwkavel mag worden aangenomen dat in ieder geval vanaf zes maanden voor de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden sprake is van een woning in aanbouw.