Invoering depotrekeningen uitgesteld

Bron: Belastingdienst | 03-04-2014

Wordt het depotstelsel nu wel of niet ingevoerd? Dat is de vraag nu de Belastingdienst heeft meegedeeld dat de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2014 niet is gehaald. In november 2013 werd nog aangekondigd dat de lang geplande omschakeling van het stelsel
van g-rekeningen op het depotstelsel per 1 juli 2014 zijn beslag zou krijgen en per 1 juli 2015 afgerond zou zijn. Het wetsvoorstel waarin de invoering van het depotstelsel in de Invorderingswet 1990 is opgenomen dateert van 2007. Bijna zeven jaar later start
het ministerie van Financiën een "heroriëntatie op de toekomst van het depotstelsel". Dat klinkt alsof het depotstelsel er niet gaat komen en er wordt nagedacht over een ander systeem ter vervanging van de g-rekeningen. Voorlopig blijven de g-rekeningen nog
wel even.