Kamerbrief btw-onderwerpen

Bron: Ministerie van Financiën | 16-07-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele btw-onderwerpen. Het gaat om het tarief voor isolatiewerkzaamheden, de vrijstelling voor zzp-ers in de zorg en het hanteren van een ander btw-nummer dan het BSN
voor zzp-ers.

Sinds 1 januari 2014 geldt voor isolatiewerkzaamheden niet langer het lage tarief. De staatssecretaris is niet van plan om alsnog met een overgangsregeling te komen om bedrijven die door de tariefaanpassing verlies hebben genomen op offertes die voor 1 januari
2014 zijn geaccepteerd op basis van het lage tarief te compenseren. De aanpassing van het btw-tarief per 1 januari 2014 is op 15 oktober 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. De gewijzigde wet is tijdig gepubliceerd en is voor iedereen kenbaar. De verplichting
voor ondernemers om de juiste bedragen aan btw aan te geven hangt niet af van de mate waarin zij de btw hebben kunnen doorberekenen aan de particuliere consument.

De arresten van de Hoge Raad over de vrijstelling van btw voor zelfstandige operatieassistenten en anesthesiemedewerkers betekent een fundamentele wijziging voor de behandeling van zzp-ers en maatschappen in de zorg die werken op basis van een overeenkomst
van opdracht. Vanaf 13 juni 2014 geldt een vrijstelling van btw voor de werkzaamheden die vallen onder de Wet BIG of die een wezenlijk onderdeel vormen van medische verzorging van patiënten door ziekenhuizen. De vrijstelling geldt niet voor werkzaamheden op
basis van een uitleenovereenkomst of een dienstbetrekking.

Er komt voor zzp’ers geen btw-identificatienummer dat losstaat van het burgerservicenummer (BSN). Ook een afwijkend btw-nummer is een persoonsidentificerend nummer en lost dus het mogelijke privacyprobleem niet op. De kans op identiteitsfraude is volgens
de staatssecretaris niet zo groot dat de invoering van een afwijkend btw-nummer is gerechtvaardigd.