Kamerbrief zzp’ers en VAR

Bron: Ministerie van Financiën | 19-06-2014

In vervolg op een overleg met de Tweede Kamer over de situatie van zzp’ers en de verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft de staatssecretaris in een brief een nadere toelichting gegeven.

Aan de groep zzp’ers in de zorg is een brief gestuurd over de mogelijkheden om als zzp’er of anderszins aan het werk te gaan. In het najaar 2014 volgt een terugkoppeling over het verloop van de lopende pilot.

De Belastingdienst is in gesprek met de Vereniging van Hogescholen om de positie van zzp’ers in het onderwijs in kaart te brengen. De mogelijkheid om een convenant af te sluiten wordt onderzocht.

Eerder heeft de staatssecretaris een motie van de Tweede Kamer om de aangekondigde wijziging van de VAR en de invoering van medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever niet via een nota van wijziging in de Fiscale verzamelwet 2014 op te nemen ontraden.
Nu geeft hij aan dat het mogelijk is om met weinig vertraging een apart wetsvoorstel in te dienen.