Kamervragen informatievoorziening werken over de grens

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | 16-04-2014

Aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over de informatieverstrekking aan grensarbeiders. De regelgeving voor mensen die wonen in het ene land en werken in een ander land is zeer complex. Op het terrein van de
sociale zekerheid zijn op Europees niveau afspraken gemaakt over welke regelgeving wanneer van toepassing is. Volgens de staatssecretaris van Sociale Zaken kan tegenwoordig door de beschikbaarheid van digitale informatie eenvoudiger worden nagegaan welke regelgeving
in welke situatie van toepassing is. De Bureaus Belgische en Duitse Zaken zijn overgestapt op elektronische dienstverlening.