Kamervragen status belastingverdrag Rusland

Bron: Ministerie van Financiën | 30-04-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de status van het belastingverdrag met Rusland. Zijn Russische ambtsgenoot heeft gevraagd om een gedeeltelijke herziening van dat verdrag, dat dateert uit 1996. De ontwikkelingen op het
gebied van internationale belastingheffing vragen om aanpassing van het verdrag, die in lijn zijn met het huidige OESO-modelverdrag. In juni van dit jaar vindt een eerste onderhandelingsronde plaats.