Landbouwnormen 2013

Bron: Ministerie van Financiƫn | 02-01-2014

De Landelijke Landbouwnormen 2013 zijn gepubliceerd. Deze normen hebben betrekking op onttrekkingen aan de onderneming, op de waardering van ondermeer vee en gewassen en op de afschrijvingen. De Belastingdienst hanteert de normen bij de beoordeling van
de aangiften van ondernemers in de agrarische sector.