MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd

Bron: Overig | 30-12-2013

De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn bedoeld als stimuleringsregeling voor de investering in milieuvriendelijke apparatuur. De regelingen gelden niet voor alle investeringen.
De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil zijn opgenomen in de Milieulijst. Deze Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. De regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de opvolger van Agentschap
NL. De nieuwe milieulijst is te vinden op de website van deze organisatie:
www.rvo.nl/miavamil
.