Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Bron: Ministerie van Financiën | 16-04-2014

Via het internet kan gereageerd worden op een ontwerpwetsvoorstel dat de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen wil moderniseren. Het doel van deze modernisering is het voorkomen van concurrentieverstoring tussen niet belastingplichtige
overheidsbedrijven en wel belastingplichtige private ondernemingen.
Reageren
kan tot en met 12 mei 2014.