Moet de Hoge Raad wachten op antwoord Hof van Justitie EU in andere procedure?

Bron: Hoge Raad | 23-04-2014

Europese regelgeving wordt in hoogste instantie uitgelegd door het Hof van Justitie EU. Nationale rechters kunnen bij twijfel over de uitleg van Europese regelgeving het Hof van Justitie EU om uitleg vragen. De Hoge Raad heeft nu aan het Hof van Justitie
EU de vraag voorgelegd of de Hoge Raad de beantwoording van door een lagere nationale rechter gestelde vraag moet afwachten als de Hoge Raad meent dat de Europese regelgeving zo duidelijk is dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de wijze waarop
die vraag zou moeten worden beantwoord.