Ondanks twee diëten slechts eenmaal aftrek

Bron: Rechtbank | 05-12-2013

De extra uitgaven die iemand moet doen voor een medisch voorgeschreven dieet zijn aftrekbaar als ziektekosten. De aftrek is niet onbeperkt, maar kent vastgestelde bedragen, afhankelijk van het type dieet. Er is geen aftrek mogelijk voor kosten van een dieet
dat niet is opgenomen in het schema dat hoort bij de dieetkostenregeling. Verder geldt nog de beperking dat per ziektebeeld slechts één dieet in aanmerking komt voor aftrek. Heeft iemand meerdere ziektes die tot gevolg hebben dat een dieet voorgeschreven wordt,
dan is aftrek mogelijk voor meerdere diëten mits deze van een verschillend type zijn.

In een geval waarin een arts twee diëten had voorgeschreven bestond volgens de rechtbank toch maar recht op aftrek voor één dieet. De rechtbank is van oordeel dat een natriumbeperkt diabetesdieet en een natriumbeperkt dieet tot één dieettype behoren. Er
was sprake van twee ziektebeelden,  maar de betrokkene had, omdat hij wegens diabetes al een natriumbeperkt dieet volgde, geen extra kosten voor een natriumbeperkt dieet wegens hypertensie.