Pas uw pensioenregeling op tijd aan

Bron: Belastingdienst | 19-11-2014

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers op haar website dat zij de pensioenregelingen van werknemers voor 1 januari 2015 moeten aanpassen aan de op die datum ingaande nieuwe regels. Het gaat om de verlaging van de opbouwpercentages en de beperking van het
pensioengevend loon op € 100.000.

Werkgevers die voor 1 januari 2015 een aangepaste pensioenregeling aan de Belastingdienst ter beoordeling voorleggen, krijgen de mogelijkheid om de regeling zo nodig in de loop van 2015 nog aan te passen. Deze aanpassingen moeten wel zo snel mogelijk en
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 worden doorgevoerd. Het niet op tijd aanpassen van de pensioenregeling kan grote fiscale gevolg hebben.