Personeelsleningen

Bron: Ministerie van Financiën | 17-09-2014

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat hij de fiscale behandeling van de rentekorting op personeelsleningen wil aanpassen. Die aanpassing zou in het Belastingplan 2015 worden opgenomen. Omdat het onderzoek naar de wijze waarop
die aanpassing moet worden vormgegeven nog niet is afgerond, wordt aanpassing van de regeling opgenomen in het later in te dienen wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015.