Regeling verblijfskosten eigen rijders

Bron: Belastingdienst | 30-04-2014

Zelfstandige transportondernemers kunnen voor meerdaagse internationale ritten gebruik maken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Per gereden dag kunnen zij een vast bedrag aan verblijfskosten in aftrek brengen op hun resultaat. Voor 2014 is
dit bedrag vastgesteld op € 34. Het bedrag voor 2013 was € 33,50 per dag.
Voor toepassing van deze regeling moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur.
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er geldt geen maximum afstand.
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
  • De eigen rijder moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen aan de hand van tachograafschijven, facturen en/of rittenstaten.
  • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.

N.B. De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op 50 kilometer van de woonplaats van de transportondernemer als deze korter duren dan 24 uur.

Eigen rijders kunnen ieder jaar beslissen of zij van deze regeling gebruik maken. Voordeel van de regeling is dat het niet nodig is om bewijsstukken van de gemaakte verblijfskosten te bewaren.

Eigen rijders die geen gebruik willen maken van de regeling kunnen de werkelijke verblijfskosten in aftrek brengen op hun winst. Om aannemelijk te kunnen maken dat de werkelijke verblijfskosten hoger zijn dan het vaste bedrag maal het aantal gereden dagen
moeten zij bewijsstukken van de verblijfskosten bewaren.