Ruim gebruik van versoepelde inkeerregeling

Bron: Ministerie van Financiën | 16-07-2014

Van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 konden mensen gebruik maken van een versoepeling in de inkeerregeling. Op die manier konden zij zonder boete verzwegen vermogen melden bij de Belastingdienst. Ruim 12.000 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. Naar verwachting levert deze actie ongeveer € 900 miljoen aan belastingopbrengsten op. Dat landen met een bankgeheim zoals Luxemburg en Zwitserland hun bankgeheim opheffen of overgaan tot automatische gegevensuitwisseling was voor veel mensen een
reden om gebruik te maken van de inkeerregeling. In de periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 bedraagt de boete bij inkeren 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 bedraagt de boete 60%. De boete voor mensen die niet vrijwillig inkeren maar door
de Belastingdienst worden ontdekt, kan oplopen tot 300% van de belasting.