Schade door ongeluk op het werk

Bron: Rechtbank | 04-03-2014

Iedere werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers oplopen in de uitoefening van hun werk. De werkgever is niet aansprakelijk als hij aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of als hij aantoont dat de schade het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij de nodige maatregelen moet treffen en aanwijzingen moet geven om schade te voorkomen.

Volgens de kantonrechter was een werkgever aansprakelijk voor schade die een werkneemster had opgelopen bij een ongeluk op het werk. Een losstaand apparaat was van een tafel gevallen op de voet van de werkneemster. Volgens de werkgever ging het om een zogenaamd
huis, tuin- en keukenongeval. Dat had voorkomen kunnen worden als de werkneemster de gebruikelijke voorzichtigheid in acht had genomen. De werkgever had het ongeluk wellicht kunnen voorkomen door het nemen van een simpele maatregel zoals het plaatsen van een
antislipmat onder het apparaat of door het apparaat op een grotere tafel te plaatsen. Naar het oordeel van de kantonrechter was de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht.