Terugvorderingsmogelijkheid buitensporige bonussen

Bron: Ministerie van Financiën | 11-12-2013

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om buitensporige bonussen terug te kunnen vorderen. Deze mogelijkheid geldt voor bonussen die zijn toegekend op basis van onjuiste informatie en voor bonussen die onredelijk of
onbillijk zijn. De nieuwe wet geldt voor bestuurders van NV’s en van financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2014 in werking en geldt ook voor bestaande contracten.
Beursgenoteerde NV’s moeten in een aantal gevallen de koerswinst die een bestuurder heeft behaald op aandelen die hem als beloning zijn toegekend verrekenen met zijn beloning. Deze verrekening vindt plaats als de bestuurder zijn aandelen verkoopt of als hij
vertrekt bij de vennootschap.