Transactievoordeel toe te rekenen aan onderneming

Bron: Hof Den Bosch | 19-03-2014

De voordelen die iemand behaalt met transacties in de privésfeer zijn onbelast. Valt een transactie en dus het behaalde voordeel echter in de sfeer van de onderneming, dan is het voordeel belast in box 1. Transacties die een ondernemer verricht liggen niet
snel in de privésfeer als er een verband is met de onderneming. Dat bleek onlangs in een procedure over de aan- en verkoop van het huurrecht van een benzinestation. Het huurrecht werd op een veiling gekocht door de exploitant van een aantal benzinestations
voor een bedrag van € 180.000. De exploitant droeg het huurrecht over aan een door hem opgerichte holding-BV. De holding droeg het huurrecht over aan een dochter-BV. Vrijwel direct daarna verkocht de holding de aandelen in de dochter-BV aan een derde voor
€ 1.980.000. De holding keerde vervolgens een bedrag van € 1.800.000 uit aan haar aandeelhouder, de exploitant.

De Belastingdienst merkte het behaalde voordeel van € 1.800.000 aan als winst uit onderneming, omdat de exploitant het huurrecht had aangekocht als ondernemer. De verkoopopbrengst kwam daarom toe aan de onderneming. De rechtbank en het gerechtshof deelden
deze opvatting. Anders dan de exploitant meende was het huurrecht bij de aankoop geen onderdeel van zijn privévermogen geworden.