Tweede Kamer neemt gewijzigd wetsvoorstel aanpassing pensioenen aan

Bron: Ministerie van Financiën | 12-03-2014

De Tweede Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale facilitering van pensioenen aangenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn enkele amendementen ingediend die zijn verworpen of ingetrokken. De amendementen betroffen
het vervallen van de zogenaamde nettolijfrentefaciliteit in box 3, het betrekken van de waarde van een aanspraak op een nettolijfrente in box 1 ingeval van afkoop en het verbieden van medische keuring voor de nettolijfrente.

De staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer gevraagd om spoedige behandeling van het wetsvoorstel. In de Tweede Kamer is gevraagd om de nettolijfrente onder te brengen in de zogenaamde tweede pijler van de oudedagsvoorzieningen. De tweede pijler
betreft de pensioenregeling in de verhouding tussen werkgever en werknemers. Het kabinet heeft toegezegd dat het voor 2 april komt met een antwoord op de vraag hoe dit kan worden geregeld. Dan zal ook ingegaan worden op de sanctie op afkoop van de nettolijfrente.