Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | 03-07-2014

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat voortaan werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van een sollicitatietraining of scholing. Er is een bedrag van
€ 34 miljoen beschikbaar om de kansen van deze groep op het vinden van een baan te vergroten. Vorig jaar was een bedrag van € 67 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de werkloosheid onder 55-plussers. Momenteel ontvangen ruim 188.000 50-plussers
een WW-uitkering. Het aantal werkzoekende 50-plussers ligt ongetwijfeld hoger.