Update coronavirus 1

Bron: Q accountants | 23-03-2020

Alweer een week geleden zonden wij u een mailing met daarin informatie die voor u relevant zou kunnen zijn. Het is mooi om te zien hoeveel initiatieven er in Nederland worden genomen om elkaar te helpen en te steunen.

De ontwikkelingen en regelgeving volgen elkaar in sneltreinvaart op. Een paar regelingen die er zijn, nemen we kort met u door.

1. Belastingdienst

Uitstel van betaling aanvragen is eenvoudiger geworden. Een brief naar de Belastingdienst waarin u meldt waarom u door Corona in betalingsproblemen bent gekomen is voldoende. Een acuut probleem of een deskundigenoordeel is niet meer nodig. U krijgt dan drie maanden uitstel van betaling. Wanneer u langer uitstel denkt nodig te hebben, dan zal de Belastingdienst u verzoeken aanvullende informatie aan te leveren.

Uitstel kan worden aangevraagd wanneer u een aanslag (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) heeft ontvangen of aangifte (BTW of loonheffingen) heeft gedaan.

Normaal gesproken bent u belastingrente en invorderingsrente verschuldigd. Dat is nu ook nog het geval alleen heeft de regering de belastingrente en invorderingsrente verlaagd tot 0,01%.

2. Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid

De regeling werktijdverkorting is vorige week per direct omgezet in de NOW. De grote lijnen van deze regeling zijn bekend. Toch moeten er nog een aantal definities komen. Ook de mogelijkheid voor het aanvragen is nog niet open. Wel is bekend dat de maatregel met terugwerkende kracht is tot 1 maart.

Deze regeling houdt in dat u compensatie krijgt voor uw loonkosten (de definities van loonkosten is nog niet bekend) van uw medewerkers. De vergoeding die u krijgt, is afhankelijk van de terugval in omzet. Hoe deze terugval moet worden bepaald is helaas ook nog niet bekend. Dat zou ten opzichte van de omzet een maand eerder kunnen of bijvoorbeeld van de maand maart 2019 zijn. Misschien komt er zelfs nog een andere vergelijking voor.

Het salaris dient u gewoon door te betalen. Voor de loonheffingen krijgt u uitstel van betaling als u die aanvraagt. Voor pensioenpremies is niets landelijk geregeld. Het ene pensioenfonds is soepeler dan de ander.

Gedurende de periode van de NOW mag u geen medewerkers ontslaan.

Zie voor meer informatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

3. Banken

Alle drie de grootbanken hebben regelingen getroffen voor u als ondernemer. De belangrijkste is wel de mogelijkheid tot uitstel van aflossingen en rentebetalingen.
Hierbij een drietal links naar de pagina’s van deze banken:

 

4. ZZP’ers

Voor zzp’ers komt er een tijdelijke tegemoetkoming om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze regeling zal door gemeenten worden uitgevoerd. Houd dus vooral de website van uw eigen gemeente in de gaten. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om deze aan te vragen (in ieder geval niet bij de gemeente Nijmegen).

Voor de gemeente Nijmegen zie: https://www.nijmegen.nl/diensten/ondernemen/ondernemen-en-coronavirus/

5. Noodloket

Er komt een noodloket voor ondernemers (bijvoorbeeld horeca) die direct getroffen zijn en hun omzet hebben zien wegvallen. Onder voorwaarden hebben die ondernemers recht op een bijdrage van € 4.000. De voorwaarden zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk gaan gemeenten deze regeling uitvoeren.

Al met al heeft het kabinet in een razend tempo meerdere maatregelen genomen. De uitvoering, hoe logisch ook, laat helaas nog even op zich wachten. We verwachten dat over de verschillende regelingen in de loop van deze week of volgende week meer duidelijkheid komt.

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan zullen wij u via een mailing verder informeren.

Voor nu wensen wij u en uw naasten gezondheid en sterkte toe in deze uitdagende periode. Zorg voor uzelf en elkaar. Houd afstand en ondersteun daarmee alle zorgverleners in Nederland.

Met hartelijke groeten, mede namens onze collega’s,

Aad, Danny en Roy