Verdeling stemrechten in BV

Bron: Rechtbank | 29-10-2014

Een dga valt buiten het bereik van de werknemersverzekeringen. Voor toepassing van de werknemersverzekeringen is iemand dga wanneer hij een zodanig aantal stemmen heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders dat hij niet tegen zijn zin ontslagen kan
worden. De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder bevat daarnaast nog andere criteria op grond waarvan een statutair directeur met een aandelenbelang kan worden aangewezen als dga en niet verplicht verzekerd is. 

Een werk-BV had drie aandeelhouders. De aandelen werden gehouden door persoonlijke houdster-BV’s. Twee aandeelhouders hadden ieder 40% van de aandelen van de werk-BV. Zij waren statutair bestuurder van de werk-BV. De derde aandeelhouder had een belang van
20%. Volgens de Belastingdienst waren de bestuurders van de werk-BV geen dga’s. Er was geen sprake van een gelijkmatige verdeling van de aandelen of van de stemrechten. Volgens de Belastingdienst was ook niet voldaan aan de eis dat de bestuurders niet tegen
hun wil ontslagen konden worden, omdat zij een minderheidsbelang hadden. Daarom waren de statutaire bestuurders verplicht verzekerd.

Volgens de rechtbank Noord-Holland waren de twee statutaire bestuurders van de werk-BV wel dga en dus niet verplicht verzekerd. Zij kunnen een gelijk aantal stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders uitbrengen. Dat er een derde aandeelhouder
is die nog 20% van de stemmen kan uitbrengen is daarop volgens de rechtbank niet van invloed.