Vergoeding reiskosten kinderen vormt loon

Bron: Rechtbank | 30-04-2014

Werkgevers kunnen kosten die hun werknemers maken vergoeden. Afhankelijk van de aard van de kosten is de vergoeding geheel of gedeeltelijk onbelast.

De door een werkgever vergoede reiskosten van de schoolgaande kinderen van een werknemer vormden loon. Het recht op vergoeding van de reiskosten van de kinderen was in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daarmee was sprake van uit de dienstbetrekking genoten
voordeel. De reiskostenvergoeding strekte niet tot bestrijding van kosten die werden gemaakt voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Vanwege de geloofsovertuiging van de werknemer bezochten de kinderen scholen die dezelfde overtuiging aanhingen.
Een dergelijke keuze is een privéaangelegenheid.