Verlies schaarse deskundigheid

Bron: Rechtbank | 21-05-2014

Tijdens de looptijd van de 30%-regeling mag de buitenlandse werknemer van baan wisselen. Wel dienen de nieuwe werkgever en de werknemer een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om de regeling voort te mogen zetten. Er mag een periode van niet meer
dan drie maanden liggen tussen het einde van de ene baan en het begin van de andere baan. Uitgangspunt is dat bij overschrijding van de driemaandsperiode de werknemer kennelijk niet meer beschikt over een schaarse specifieke deskundigheid. De regeling biedt
geen ruimte aan de werknemer om op andere wijze aannemelijk te maken dat hij over een schaarse specifieke deskundigheid beschikt. De regeling laat ook geen ruimte om gedurende een zelfgekozen periode niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Overschrijding
van de termijn van drie maanden betekent altijd verlies van de 30%-regeling.