Verrekening belastingkorting verlies box 2

Bron: Hof Amsterdam | 19-06-2014

Inkomen uit een aanmerkelijk belang is belast in box 2 van de Inkomstenbelasting. Wanneer een belastingplichtige en zijn partner geen aanmerkelijk belang meer hebben, wordt een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang op verzoek omgezet in een
belastingkorting. Deze belastingkorting wordt verrekend met verschuldigde belasting in box 1. Die verrekening vindt uiterlijk plaats met de belasting over het negende jaar na het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is geleden.

Een belastingplichtige met een niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang vond dat hij gediscrimineerd werd omdat de belastingkorting niet verrekend werd met de belasting in box 3. Deze belastingplichtige had geen inkomen in box 1 en betaalde dus ook
geen belasting in box 1.
De verrekening van een verlies in box 2 met belasting in box 1 is een inbreuk op het boxenstelsel. De reden voor deze inbreuk ligt in het streven naar fiscale neutraliteit van de rechtsvorm waarin een onderneming wordt gedreven. Volgens Hof Amsterdam is dat
voldoende rechtvaardiging voor het verschil in behandeling tussen personen met en personen zonder inkomen in box 1.