Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw

Bron: Ministerie Wonen en Rijksdienst | 22-10-2014

De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling is een crisismaatregel die is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Volgens deze verruimde regeling kan in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een belastingvrije schenking in verband
met een eigen woning worden gedaan van maximaal € 100.000. Het geschonken bedrag moet vóór 1 januari 2015 aan de aankoop van de woning of aan aflossing van de hypotheekschuld zijn besteed.

Het kabinet heeft onlangs in antwoord op Kamervragen meegedeeld dat, wanneer in 2014 niet het volledige bedrag van de schenking aan termijnen voor een woning in aanbouw kon worden besteed, de tijdelijk verruimde vrijstelling ook van toepassing is mits het
resterende bedrag wordt besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in 2015.

Bij uitgaven voor verbetering of onderhoud van een eigen woning gold al een ruimere bestedingstermijn. In die gevallen mag een in 2014 gedane schenking in 2014, 2015 en 2016 worden aangewend zonder nadelige gevolgen voor de verruimde vrijstelling. De achtergrond
hiervan is dat een verbouwing vaak langer loopt zodat het moment van besteding van de schenking lastiger te plannen is dan bij de aanschaf van een woning of de aflossing van de hypotheek. De woning moet wel in 2014 al eigendom zijn van de ontvanger van de
schenking.