Versnelde invordering toeslagen

Bron: Ministerie van Financiën | 18-09-2014

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om in het kader van de dwanginvordering van belastingschulden over te gaan tot versnelde invordering. Deze bevoegdheid wordt nu uitgebreid naar de toeslagen, inclusief eventuele rente en bestuurlijke boeten. Versnelde
invordering kan alleen worden toegepast in situaties zoals faillissement, emigratie of als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat toeslagschulden niet worden voldaan.