Verzamelwet Pensioenen 2014

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | 25-06-2014

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag met betrekking tot de voorgestelde Verzamelwet Pensioenen 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een van de onderdelen van het wetsvoorstel
is de mogelijkheid om de zogenaamde nettolijfrente door pensioenfondsen aan te laten bieden. Alle bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds aangesloten werkgevers moeten straks een nettolijfrente aanbieden. De nettolijfrente is een vrijwillige uitbreiding
van de pensioenregeling voor zover het salaris, dat als grondslag voor het pensioen geldt, hoger is dan € 100.000.