Verzekerings-plicht voor de werknemers-verzekeringen?

Bron: Q accountants | 11-03-2020

Goed nieuws voor een van onze cliënten. Vorige week hebben we een procedure gewonnen. Wat speelde er?

Stel: een aandeelhouder werkt, op basis van een managementovereenkomst, via zijn eigen BV voor een andere BV (de werk-BV), waarin hij een minderheidsaandeel houdt. Dan neemt de belastingdienst nogal eens het standpunt in dat de aandeelhouder een werknemer is bij de werk-BV en verzekerd moet zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit is niet altijd gewenst. Bijvoorbeeld omdat de aandeelhouder liever zelf zijn arbeidsongeschiktheid regelt. Of wanneer de belastingdienst achteraf een correctie doorvoert en de aandeelhouder dus uiteindelijk dubbele kosten van verzekeringen betaalt. Dit kan oplopen tot ruim € 8.000 per persoon per jaar exclusief boete en rente.

Het afgelopen jaar zijn diverse uitspraken geweest, waarin het standpunt van de belastingdienst met succes is bestreden. Kort samengevat blijkt uit deze uitspraken dat een managementovereenkomst tussen twee BV’s niet automatisch een arbeidsovereenkomst is. Alleen wanneer de managementovereenkomst eigenlijk een verkapte arbeidsovereenkomst is, of wanneer er sprake is van misbruik van de structuur, moet de aandeelhouder als werknemer bij de werk-BV aangemerkt worden.

De belastingdienst stelde zich bij onze cliënt op het standpunt dat de minderheidsaandeelhouders als werknemers verzekerd moesten worden voor de werknemersverzekeringen. Dit ondanks dat er sprake was van zeer beperkte managementafspraken. De belangrijkste argumenten van de belastingdienst waren dat de eigen BV’s steeds maar één werknemer in dienst hadden en dat de kennis en kunde van de betreffende m